Náš tým | Advokátní kancelář Hraba & Consortes - Praha východ

Náš tým

JUDr. Zdeněk Hraba

(1949)
kontakt

Zakladatel advokátní kanceláře Hraba & Consortes. Specializuje se na oblast správního, zemědělského, občanského a hospodářského práva, dále se věnuje problematice zdravotnického a ústavního práva. Klientům bude nápomocen rovněž v otázkách trestního práva – zejména u trestných činů hospodářských a daňových. Aktivně se účastnil legislativní činnosti jako člen pracovní  komise  a expert Legislativní rady vlády České republiky; na tvorbě právních norem se podílí i nadále podle potřeb různých subjektů legislativního procesu.