Právní služby | Advokátní kancelář Hraba & Consortes - Praha východ

Právní služby a oblasti právního poradenství

 • KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY PRO OBCE
Zpracování zadávacích dokumentací a administrace veřejných zakázek;
  Zpracování právních analýz a odborných posudků;
   Zpracování paragrafového znění obecně závazných vyhlášek;
    Příprava a revize materiálů předkládaných do orgánů samosprávy;
     Příprava a revize smluv, smluvních vzorů;
      Zastupování ve sporech;
       Správa pohledávek;
        Školení zaměstnanců.
        • Životní prostředí a podnikání
        Vypracování stanovisek a podání v oblasti životního prostředí, zejména vodního hospodářství, výstavby vodních děl, vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, včetně jejich provozování. Zajištění právní přípravy staveb pro životní prostředí a jejich uvedení do provozu.
        • PRÁVNÍ SLUŽBY PRO PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
        • Řešení právních vztahů z transformace podle zákona č. 42/1992 Sb., založených či modifikovaných zákonem č. 229/1991 Sb., o půdě, úpravy pozemkových vztahů, pachtovní a užívací vztahy v zemědělství, problematika holdingových vazeb v zemědělství, obchodní vztahy se zemědělskými komoditami, právní problematika fenoménu BSE.
        • ANALÝZA POZEMKOVÝCH VZTAHŮ A NÁVRHY PŘÍPADNÝCH ZMĚN
        • Analýza pozemkových vztahů a návrh případných změn právních vztahů k nemovitostem podle historických proměn právní úpravy, návrh řešení problematických právních vztahů k pozemkům. Dále kancelář zajišťuje smluvní převody nemovitostí včetně řízení před katastrálním úřadem, resp. zprostředkování samotného kontaktu mezi stranami smlouvy.
        • PORADENSTVÍ V OBLASTI FOREM PODNIKÁNÍ
        • Návrhy a plný servis při založení, vzniku, přeměně, zániku či zrušení různých forem podnikání pro právnické i fyzické osoby, zajištění, organizace a vedení valných hromad včetně vyhotovení listinných podkladů a úkonů s tím souvisejících.
        • PŘEMĚNY PRÁVNÍCH FOREM PODNIKÁNÍ, FÚZÍ A AKVIZIC
        • Právní služba zahrnuje analýzu konkrétní situace a právní formy, doporučení optimálního řešení, kompletní dokumentaci a organizaci valných hromad či členských schůzí vč. příslušných oznámení a hlášení.
        • ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY
        • Komplexní právní servis při úpravě, resp. realizaci závazků a pohledávek, jejich zajištění a vymahatelnost.
        • ZASTUPOVÁNÍ V CIVILNÍM ŘÍZENÍ
        Sporném i nesporném, včetně sepisu dovolání a zastupování v dovolacím řízení před Nejvyšším soudem.
        • ZASTUPOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
        • Vedeném zejména pro (údajnou) trestnou činnost při podnikání, zajištění spolupráce se soudními znalci a auditory. V případě potřeby zastupuje kancelář klienta při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
        • SLUŽBY V OBLASTECH PRACOVNÍHO PRÁVA
        • Komplexní pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance, včetně zastupování v pracovněprávních sporech.
        • SLUŽBY V OBLASTI ÚSTAVNÍHO PRÁVA
        • Zpracování standardních ústavních stížností na protiústavní rozhodnutí soudní moci, služby v oblasti zrušení protiústavních ustanovení právních předpisů.
        • SLUŽBY V OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA
        • Zastupování lékařů a lékařského personálu v trestněprávních řízeních zdravotnických subjektů v řízeních o náhradu škody způsobené (údajným) postupem non lege artis.
        • OPATROVNICKÉ SPORY
        Zdravotnické;
        Psychologické a psychiatrické aspekty péče o děti.
        • PRÁVNICKÉ TEXTY
        • Zpracování textů právních předpisů včetně důvodových zpráv pro poslanecké skupiny, ministerstva a samosprávné celky. 

         Zajišťujeme rovněž další všeobecné právní služby v oblasti správního a občanského práva.

        kontaktní formulář
        HLEDÁTE PRÁVNÍ POMOC?

        Pokud váháte, zda požádat naši právní kancelář o spolupráci na svém případu, pak nás nejprve můžete nezávazně kontaktovat pomocí formuláře, který naleznete níže. Členové naší kanceláře se vám obratem ozvou a navrhnou vám první kroky při řešení vaší kauzy. Kontaktovat nás můžete rovněž po telefonu či po mailu.        >> Všeobecné obchodní podmínky

        >> Zásady ochrany osobních údajů

        Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát dva?