Články

Závazný právní výklad ústavních norem Ústavním soudem

V dobách, kdy se ústavněprávní normy stávají čím dál tím více prostředkem politického soupeření, je podle mého názoru důležité právní normy našeho ústavního pořádku z této role vymanit. Pokud by měl Ústavní soud pravomoc závazně vyložit ústavní normu, pak by otázka různého výkladu a následného souboje soupeřících politických táborů do značné míry vysublimovala.

Jsem si jistý, že pokud by měli Prezident, Vláda, Senát nebo Poslanecká sněmovna možnost podat návrh k Ústavnímu soudu o závazný výklad ústavněprávní normy, pak by „výkladových“ sporů ubylo, protože by bylo snadné politické protistraně zamezit v ústavněprávní kreativitě. 

Legální právní výklad právní normy Ústavním soudem by eliminoval dlouhé spory třeba o to, co může a nemůže vláda v demisi (po nevyslovení důvěry) vlastně konat. Je nesporné, že v takovém případě je nemožné realizovat kontrolní a sankční pravomoci Poslanecké sněmovny, protože jediný instrument, který Poslanecká sněmovna má - vyslovení nedůvěry vládě -  vládě v demisi, které už důvěra vyslovena nebyla, nejde použít. 

Podle mého názoru pak nejde o kompetenční spor, protože je zjevné, že pravomoc vydat nařízení vlády má jen vláda, a o tom spor vést nelze. Spor tkví ovšem v tom, v jakých všech oblastech může nesankcionovatelná vláda rozhodovat.  Má vláda nejširší spektrum možností, anebo je z podstaty věci nějak pravomoc vlády omezena jen na realizaci „nezbytných“ funkcí?  

Nová pravomoc Ústavního soudu by tak byla další možností vedle úpravy kompetenčních sporů. Existovala by paralelně a byla by použitelná tam, kde nejsou jisté mantinely pro politické působení, anebo je vyvolání sporu pro aktuální rozložení politických sil nereálné.


JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
advokát
společník advokátní kanceláře
HRABA & CONSORTES v.o.s.